Privacy verklaring

Versie 1.3
Datum: april 2019

Bertus de Leeuw fotografie, gevestigd in Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bertus de Leeuw fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (voor het versturen van de factuur en/of foto’s en tbv van de belastingen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (zit standaard in de e-mail en wordt verzameld in de website statistieken als je naar mijn website komt)
 • Locatiegegevens bij shoots op locatie
 • Internetbrowser en apparaat type (wordt standaard verzameld als je op mijn website komt)
 • Bankrekeningnummer (alleen als je betaalt via je bankrekening)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Bertus de Leeuw fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras (welke meestal zichtbaar op de foto is)
 • gezondheid (alleen als dat een uiterlijk kenmerk is wat ik fotografeer)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via bertus@bertusdeleeuw.nl , dan verwijderen ik die informatie.
 • burgerservicenummer (BSN) (alleen bij zakelijke klanten, omdat dit onderdeel is van het btw nummer en dat is verplicht te vermelden op de factuur.)
 • Biometrische gegevens (alleen als ik close-ups maak van bijvoorbeeld jouw ogen of vingers. Omdat ik gebruik maak van professionele camera’s is het mogelijk om jouw biometrische gegevens daaruit te halen. Dat kan dan alleen via de originele foto. Die foto staat natuurlijk nooit op internet. Voor internet zal ik de foto altijd sterk comprimeren).

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Bertus de Leeuw fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bertus de Leeuw fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bertus de Leeuw fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bertus de Leeuw fotografie) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Bertus de Leeuw fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Administratieve gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres: 7 jaar, omdat dit onderdeel van mijn administratie en vanuit de belastingdienst verplicht is om te bewaren. De gemaakte foto’s bewaar ik minimaal 10 jaar, omdat mijn service is dat jij altijd jouw foto’s nogmaals mag downloaden, bijvoorbeeld als je ze zelf kwijt bent. De foto’s worden op een externe harde schijf bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bertus de Leeuw fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bertus de Leeuw fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bertus de Leeuw fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Het gebruik van foto’s in mijn portfolio doe ik alleen met jouw toestemming. Als ik die toestemming heb en ik gebruik de foto, dan kunnen al mijn websitebezoekers jouw foto zien. In iedere foto zet ik een copyright, omdat ik de auteur ben van de foto. Bij overtreding van die wet zal ik direct (juridische) stappen ondernemen om dat op te lossen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bertus de Leeuw fotografie gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken. Als ik dat in de toekomst wel ga gebruiken, om bijvoorbeeld klanten te werven voor mijn bedrijf, dan zal ik dat in deze verklaring aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bertus de Leeuw fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bertus@bertusdeleeuw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal ik telefonisch contact met je opnemen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bertus de Leeuw fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Bertus de Leeuw fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met me op via bertus@bertusdeleeuw.nl . Bertus de Leeuw fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Het adres waar de data wordt bewaard is fysiek beveiligd met goede sloten en er is bijna altijd iemand aanwezig (ook ’s nachts, want het is mijn privé adres).
 • In de Cloud maak ik alleen gebruik van de bedrijven ‘Microsoft OneDrive‘ en ’IP Stack’, die zelf goed beveiligd zijn en ook een goede naam hebben hoog te houden als het gaat om ‘security’, omdat computerdata hun corebusiness is, en ze dat in hun algemene voorwaarden beschrijven.

Nog vragen?

Heb je na al deze informatie nog vragen, kan je die uiteraard aan me stellen via bertus@bertusdeleeuw.nl.